Skip to Content

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Magnetkamera, Buk/bäcken diagnostik

Karl Johan Borgis är specialistkompetent i medicinsk radiologi sedan 1993 och i neuroradiologi sedan 2003. Han gjorde sin specialistutbildning i Västtyskland. Under efterföljande år, 1983 -1993, arbetade han på röntgenkliniken vid universitetet i Lübeck med neuroradiologi och allmän radiologi. Han har en vetenskaplig inriktning på tredimensionell rekonstruktion med hjälp av datortomografi. Under åren 1993-1995 var Karl Johan överläkare vid röntgenkliniken i Simrishamn.

Från år 1995-2000 arbetade Karl Johan på Gastroröntgen vid universitetet i Lund med inriktning på bukorganens diagnostik. Han var då ansvarig för onkologisk diagnostik. Efter flytt till Stockholm var han under åren 2000-2007 verksam på Södersjukhuset, huvudsakligen som sektionschef för MR-sektionen, med inriktning på neuroradiologisk och abdominell diagnostik. Från och med år 2008 är Karl Johan anställd på Aleris Röntgen Sabbatsberg med inriktning på allmän och i synnerhet abdominell MR-diagnostik.

Karl-Johan Borgis


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Johan Wållgren

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Lena Bronge

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Anders Elvin

Anders Elvin

Radiolog

Aleris Röntgen Stockholm

Marina Kim

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top