Skip to Content


Peter Ullström

Head of AeMC (AeroMedicalCenter), Flyg- och Dykläkare

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi och Flygläkare

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Axel Åhrberg

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Michael Lysdahl

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Katarina Nauwerck

Enhetschef

Aleris Fysiologlab, Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Back to top