Skip to Content

Lars Eriksson

Överläkare Psykiatri

Ca 30 års psykiatrierfarenhet. Innehar även en psykologexamen. Tidigare verksamhetschef och chefsöverläkare vid SU/Östra Sjukhuset. Specialområde framför allt psykofarmakologi fast tar även hand om kunder som behöver samtalsstöd.

Lars Eriksson

Lars Eriksson


Back to top