Skip to Content

Lars Flood

Specialistläkare

Lars Flood är specialist i medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt specialist i invärtesmedicin sedan 2000. Han är också specialist i allmänmedicin sedan 1997.

Han arbetar idag med diagnostisk och terapeutisk endoskopi och utför gastro- och koloskopier. Lars fick sin specialistutbildning på Karolinska sjukhuset Huddinge där han också disputerade 2004 med en avhandling som berör patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Han har också arbetat som konsult inom gastroenterologi på flera olika sjukhus i Storbritannien.

”Jag ser det som min främsta uppgift att försöka utföra endoskopiska undersökningar så noggrant men också skonsamt som möjligt. Det är viktigt för mig att patienten känner sig trygg och väl omhändertagen vid våra undersökningar och att obehaget som ibland kan vara förknippat med våra procedurer minimeras så mycket som möjligt. Vi försöker också alltid i samband med undersökningarna att informera patienterna om bakgrunden till deras besvär och hur vi bäst kan hjälpa dem med dessa.”

Lars Flood

Lars FloodJanica Åkerbäck

Sjuksköterska

Aleris Specialistvård Handen

Ann-Helen Stensröd

Undersköterska

Aleris Specialistvård Handen

Anette Prytz

Verksamhetschef Endoskopi & Biträdande Verksamhetschef Försäkring

Aleris Endoskopi Handen
Aleris Endoskopi Skärholmen
Aleris Försäkringsmottagning Sabbatsberg

Åsa Lindh Burman

Undersköterska

Aleris Specialistvård Handen

Hany Mitry

Specialistläkare

Aleris Specialistvård Handen

Tom Storskrubb

Specialistläkare

Aleris Specialistvård Handen

Back to top