Skip to Content

Lena Åkerberg

Head of AeMC (AeroMedicalCenter)

Head of AeMC (AeroMedicalCenter)
08-128 695 00 
lena.akerberg@aleris.se  

Lena Åkerberg

Lena Åkerberg
Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Back to top