Skip to Content

Lena Nenzell

Kundkoordinator

Aleris Medilab

08-123 192 43

lena.nenzell@aleris.se
Marié Carlsson

Verksamhetschef

Aleris Medilab

Eva Nordesjö

Ekonomikoordinator

Per-Ove Sandberg

Laboratoriechef och chefläkare

Aleris Medilab

Cia Carlbom

Kvalitetskoordinator

Aleris Medilab

Ann Carlsson

Kvalitetskoordinator

Aleris Medilab

Ulf Tillbom

Servicechef

Aleris Medilab

Back to top