Skip to Content

Lennart Berglin

Specialist i ögonsjukdomar och näthinnekirurgi

Lennart Berglin har arbetat som specialist inom ögonkirurgi sedan 1979. Hans specialistinriktning är näthinnekirurgi och sjukdomar i gula fläcken. Han har främst opererat i ögats bakre del såsom näthinneoperationer, ögonoperationskomplikationer, ögonskadekirurgi samt kombinerad modern gråstarr -och glaskroppskirurgi.

Han har varit verksam sedan 1985 på ögonkliniken I Örebro och sedan 1991 på St Eriks Ögonsjukhus. Lennart är läkarutbildad på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs Universitet och disputerad för medicine doktorsgrad 2002 vid Karolinska Universitet i ämnet den våta formen av gula fläckens sjukdomar.

Lennart har även periodvis gästforskat vid Emory University Eye Center i Atlanta, GA, USA mellan 2003-2013. Han är sedan 2013 periodvis gäst ögonkirurg vid Örebro och Umeå Universitets Sjukhus.

Sedan hösten 2013 arbetar Lennart på Europakliniken vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg med bedömningar av gula fläckens sjukdomar med OCT och mottagningsverksamhet. 

Lennart Berglin
Eva Dafgård

Specialist i ögonsjukdomar och ögonplastikkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg

Kozar Tawfique

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Specialistvård Ögonmottagning Europakliniken Sabbatsberg

Souad Karboub

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg

Anders Eriksson

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg
Aleris Specialistvård Ögon Uppsala

Stefan Trocmé

Specialist i ögonsjukdomar och torra ögon

Aleris Specialistvård Ögon Europakliniken Sabbatsberg
Aleris Specialistvård Ögon Täby

Saeed Golchin

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Back to top