Skip to Content


Peter Ullström

Head of AeMC (AeroMedicalCenter), Flyg- och Dykläkare

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Katarina Nauwerck

Enhetschef

Aleris Fysiologlab, Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Gysberg Van Setten

Specialist i ögonsjukdomar

Michael Lysdahl

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Back to top