Skip to Content

Magnus Wentzel

Neurolog

Magnus Wentzel är specialist i neurologi sedan 2007, och har sedan dess arbetat på Sahlgrenska och mindre sjukhus, både med inneliggande patienter och med ren mottagningsverksamhet.

Tidigt hade han särskild inriktning mot hjärntumörer, och har sedan valt att arbeta med allmän neurologi, inklusive hjärntumörer, där ett flertal olika diagnoser förekommer. Vanliga diagnoser för neurologer inom öppenvård är till exempel epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, samt bedömningar efter stroke. Ett mycket stort antal andra diagnoser förekommer också. Migrän, polyneuropati och essentiell tremor är vanligt förekommande i samhället, och sköts ibland med hjälp av såväl specialist i allmänmedicin som neurolog.

Magnus vill utreda, diagnosticera och behandla neurologiska sjukdomar men även, i de fall när ingen tydlig neurologisk diagnos kan påvisas, tillsammans med patienten försöka förstå och hantera symptom som kan förekomma.

Vid Aleris är hans inriktning diagnostik och initial behandling av neurologiska tillstånd. Botox mot migrän kan erbjudas när symptomen utretts och annan förebyggande behandling prövats, ofta via specialist i allmänmedicin.
Peter Borenstein

Neurolog

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Back to top