Skip to Content

Mahnaz Mojtaba

Fysioterapeut specialiserad inom äldres hälsa (Geriatrik och Gerontologi)

Exempel på behandlingar:

- Rehabiliteringsträning efter sjukdom eller skada

- Träning/behandling före och efter operation

- Balansträning

- Bedömning och behandling vid yrkesproblematik, exempel Kristallsjuka

- Rehabilitering vid andningsbesvär exempelvis KOL och astma

- Smärtbejandling via TENS och akupunktur

- Utprovning och förskrivning av medicintekniska produkter och hjälpmedel

- Råd och rekommendationer om fysisk aktivitet, FAR

Mahnaz MojtabaAngela Schlager

Specialiserad sjukgymnast inom OMT steg 3

Aleris Rehab Rosenlund

Ann-Catrin Ljusberg

Specialiserad fysioterapeut inom Obstetrik, Gynekologi och Urologi

Aleris Rehab Rosenlund

Ina Sand

Specialist inom Mental Hälsa

Aleris Rehab Rosenlund

Lena Boman

Specialiserad sjukgymnast inom ortopedi

Aleris Rehab Rosenlund

Helena Lundgren

Specialist inom Onkologi

Aleris Rehab Rosenlund

Kim Siljebäck

Specialist inom Smärta

Aleris Rehab Rosenlund

Back to top