Skip to Content

Maria Melin

Sjuksköterska

Maria MelinCarina Eliesson

Leg psykoterapeut, socionom

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Fredrik Eriksson

Verksamhetschef

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Jenny Thalén

Barnsjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Mikaela Westermark

Medicinsk sekreterare

Tilda Yngvesson

Undersköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Loviisa Holmström

Distriktssköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Back to top