Skip to Content

Maria Melin

SjuksköterskaCarina Eliesson

Leg psykoterapeut, socionom

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Mikaela Westermark

Medicinsk sekreterare

Fredrik Eriksson

Verksamhetschef

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Jenny Thalén

Barnsjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Agneta Seiron

Läkarsekreterare

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Tilda Yngvesson

Undersköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Back to top