Skip to Content

Marie Sanderberg

Distriktssköterska

Marie är utbildad på Karolinska Institutet och har bred erfarenhet både inom den slutna och öppna vården. 

"Tillsammans med mina sedvanliga arbetsuppgifterna är det speciellt viktigt och roligt att alltid försöka arbeta med mina patienter utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt bättre kunna synliggöra de hälsofrämjande framgångsfaktorer som ökar möjlighterna för ett hälsosamt  liv. 

I vårt mångkulturella närområde lägger jag extra stor vikt på förebyggande hälsoarbete och livstilsförändringar beroende på utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar, bakgrund och kön.

Alla fantastiska möten med olika människor  i alla åldrar ger mig arbetsglädje och tillfredställelse."

Marie SanderbergAdil Idris

ST-läkare

Sandra Arpö

Sjuksköterska

Elsie Brandström

Psykoterapeut

Agneta-Marie Myhr

Distriktssköterska/diabetessköterska

Neda Ansari

Undersköterska

Maria Hellner

Specialist i allmänmedicin

Back to top