Skip to Content


Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Metin Tovi

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top