Skip to Content

Mattias Schoberg

Specialist allmänkirurgi

Subspecialitet: övre delen av mag-tarmkanalen

Mattias Schoberg arbetar som kirurg i Varberg sedan 2010. Hans inriktning är allmän kirurgi framförallt inom den övre delen av mag-tarmkanalen. Utöver öppen och laparoskopisk kirurgi ägnar Mattias en hel del tid åt endoskopi och även mer avancerad sådan som till exempel ERCP. Mattias har även uppdrag som processledare för cancersjukdomarna i den övre magtarmkanalen inom region Halland.

Mattias har gjort sin kirurgiska utbildning i Varberg med kortare avbrott för randutbildning på Sahlgrenska sjukhuset. Under 6 månader 2012 var Mattias på kärlkirurgen och nu senast under hösten 2018 på transplantationscentrum och sektionen för leverkirurgi.

Som allmänkirurg har Mattias arbetat mycket med akuta bukkirurgiska tillstånd softa träffat på och behandlat patienter med hudförändringar, bukväggsbråck och anorektala sjukdomar.


Mattias Schoberg

Mattias Schoberg
Ioan Botas

Specialistläkare i Allmänmedicin

Aleris Specialistvård Arkivgatan, Göteborg
Aleris Specialistvård Borås

Back to top