Skip to Content

Michael Lysdahl

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Michael var färdig läkare 1985, blev specialist i öron-, näs- och halssjukdomar 1992 och ackrediterad specialist i sömnmedicin 2009. Han disputerade 2002 på en doktorsavhandling om långtidseffekterna av snarkoperation (gomplastik).

Michael har 20 års erfarenhet av sömnapnésyndrom, både kirurgisk behandling och behandling med näsmask (s.k. CPAP och även hemrespiratorbehandling).

Arbetar på Aleris Fysiologlab.

Michael Lysdahl


Farah Aghaie

Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Back to top