Skip to Content

Michael Lysdahl

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Michael var färdig läkare 1985, blev specialist i öron-, näs- och halssjukdomar 1992 och ackrediterad specialist i sömnmedicin 2009. Han disputerade 2002 på en doktorsavhandling om långtidseffekterna av snarkoperation (gomplastik).

Michael har 20 års erfarenhet av sömnapnésyndrom, både kirurgisk behandling och behandling med näsmask (s.k. CPAP och även hemrespiratorbehandling).

Arbetar på Aleris Fysiologlab.

Michael Lysdahl

Michael LysdahlNicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top