Skip to Content

Mikaela Westermark

Medicinsk sekreterareCarina Eliesson

Leg psykoterapeut, socionom

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Maria Melin

Sjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Fredrik Eriksson

Verksamhetschef

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Jenny Thalén

Barnsjuksköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Agneta Seiron

Läkarsekreterare

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Tilda Yngvesson

Undersköterska

Aleris Vårdcentral Björkhagen

Back to top