Skip to Content

Per Jonsson

Fysioterapeut & Medicine doktor, specialist i idrottsmedicin

Per Jonsson är specialiserad inom rehabilitering för akuta såväl som överbelastningsrelaterade skador inom idrott och motion.

Per arbetar dagligen med bedömning och behandling av skador och funktionsnedsättning inom rörelseapparaten med fokus på fot, knä, höft och axlar. Under senare tid har han arbetat mycket med elitidrottande ungdomar.

Per Jonsson

Per JonssonPavel Grabowski

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Marcus Bohlin

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

David Hellsten

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Fredrik Eklund

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Patrik Gustafsson

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Back to top