Skip to Content

Peter Olsson

Rehabkoordinator

Peter Olsson är Rehabkoordinator på Bollnäs Hälsocentral, där han har arbetat sedan 2008.

Peters arbete utgörs av två delar, där den ena delen innebär att arbeta i sjukskrivningsprocessen. Hans arbete består i att koordinera kontakten mellan läkare, patient och myndighet (försäkringskassa/ arbetsförmedling).

Peter håller ett förberedande samtal med patienten inför läkarens bedömning av sjukskrivningsförlängning, hjälper till i informationsutbyte och reder ut försäkringsrelaterade oklarheter.

Den andra delen är som samordnare och administratör i Hälsocentralens tilläggsuppdrag, TMU/SLU och rehabiliteringsprogram inom Rehabiliteringsgarantin och det externa smärtavtalet.

Peter är utbildad idrottspedagog vid Umeå Universitet. Innan han började på Hälsocentralen jobbade han på Försäkringskassan som handläggare av sjukfall.

"Det viktigast för mig i arbetet med patienter är att bygga ett förtroende. Patienterna ska alltid känna att de kan lita på mig. Det viktigaste för mig är att fullfölja mitt uppdrag och göra det jag lovat. Patienterna ska alltid känna att de får adekvat hjälp och korrekt information från min sida."Erik Sundholm

Specialist i allmänmedicin - Team Röd, Tf. Verksamhetschef

Håkan Bäckström

Sjukgymnast

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Juha Pihlajamaa

Fysioterapeut

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Kristina Roos

Undersköterska

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Lina Holm

Undersköterska

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Lisa Jonsson

BHV-sköterska

Aleris Hälsocentral Bollnäs

Back to top