Skip to Content

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Specialist inom anestesi och intensivvård samt auktoriserad flygläkare och EDTC-godkänd dykläkare. Han är också reservofficer inom Flygvapnet.

På Flyg- och Dykmedicinskt Centrum gör Peter framför allt tjänstbarhetsbedömningar av piloter och dykare. Både de som har det som yrke och som hobby.

Som narkosläkare har han en bred erfarenhet från de olika delarna av akutsjukvården och han delar idag sin tid mellan flyg- och dykmedicin och anestesi inom den privata sektorn. Dessa ämnesområden ligger mycket nära varandra då fysiologi är själva hjärtat inom de olika disciplinerna.

Peter har ett grundmurat intresse av såväl flygning, fallskärmshoppning som dykning och är för närvarande också förbundsläkare inom SFF, Svenska Fallskärmsförbundet.

"Jag är en stark anhängare av tron att flygare och dykare som kommer till oss inte ska se oss som någon som har till uppgift att säga nej, utan som någon som vill hjälpa till att hålla flygare i luften och dykare i vattnet och i så god form som möjligt."

Peter Ullström

Peter Ullström
Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Back to top