Skip to Content


Magnus Frank

VD Aleris Diagnostik AB / Chef Aleris Röntgen Sverige

Shila Shokoohi

Enhetschef

Aleris Röntgen Samariterhemmet, mammografienheten

Pernilla Winge

Kvalitetschef, Aleris Röntgen

samt enhetschef Aleris Röntgen Skärholmen.

Back to top