Skip to Content

Soheila Zhaeentan

Specialist i ortopedi

Specialistutbildningen gjordes på Capio S:t Görans Sjukhus under 1999-2004, sedan fortsatte Soheila sin tjänst som specialistläkare på ortopedkliniken fram till 2007.

Därefter gjorde Soheila ett år Fellowship inom sportmedicin, (artroskopisk kirurgi), samt fortbildning i ledproteskirurgi och datornavigerad knäproteskirurgi i Perth, Australien.

Under 2008-2011 arbetade Soheila dels vid Aleris och dels vid Ortopedkliniken Danderyds Sjukhus AB(DS) inom protes- och dagkirurgiska sektionen samt var AT-läkaransvarig under en period.

Sedan september 2011 innehar Soheila heltidstjänst hos Aleris med fortsatt klinisk forskning inom axelkirugi, (akuta och degenerativa rotatorkuffskador), detta i samarbete med ortopedkliniken DS samt Aleris Specialistsjukvård Elisabethsjukhuset i Uppsala. Soheila är registrerad doktorand.

Soheila har genom åren haft flera uppdrag som allmänläkare och senare som vikarierande överläkare inom ortopedi i olika delar av Sverige och Norge. Detta har gett henne en bred klinisk erfarenhet som hon har med sig när hon ser och bedömer hela människan.

Den kirurgiska kompetensen omfattar hela den allmänna ortopedin. På Aleris Specialistvård Täby utför Soheila mest artroskopisk kirurgi inkl axlar, knä, anklar, hand/fot kirurgi samt andra ingrepp som lämpar sig för dagkirurgi. Soheila utför cirka 400 operationer per år varav cirka 200 artoskopiskt.

Sedan tiden i Australien har Soheila även ägnat sig åt klinisk forskning som har lett till publikationer i vetenskapliga tidskrifter.

Soheila är medlem i:
  • Svenska Läkarförbundet
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Svenska Ortopediska Förening (SOF)
  • Svenska Skulder och Armbågssällskapet (SSAS)
Soheila Zhaeentan

Soheila Zhaeentan


Fredrik Cederblad

Specialistläkare inom barnmedicin och barnallergier

Aleris Barncentrum & Vårdcentral Uppsala

Ulrika Ask

Verksamhetschef

Verksamhetschef Aleris Röntgen Sverige, exklusive Stockholm.

Mahnaz Masori

Enhetschef

Aleris Röntgen Jakobsberg, Sophiahemmet och Vällingby

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Helena Malm

Enhetschef

Hans Eklund

Enhetschef

Aleris Röntgen Jönköping

Back to top