Skip to Content

Stefan Hjälte

Specialist i lungsjukdomar

Sömn- och lungläkare på Aleris Fysiologlab.

Stefan HjälteRichard Harlid

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Riddargatan
Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Back to top