Skip to Content

Stefan Hjälte

Specialist i lungsjukdomar

Sömn- och lungläkare på Aleris Fysiologlab.

Stefan Hjälte

Stefan Hjälte
Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top