Skip to Content

Stella Zakrisson

Tf EnhetschefKarianne Flemming Jones

Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg


Ann-Sofie Bergström

Ann-Sofie Bergström

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm

Andrea Worreby Thillman

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Mammografi

Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Lars Ahlander

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen

Narine Geghamyan

Narine Geghamyan

Cheffysiker

Aleris Röntgen

Back to top