Skip to Content

Stella Zakrisson

Tf Enhetschef

Tf Enhetschef, Aleris Röntgen Sabbatsberg
Tel 08-690 63 23
stella.zakrisson@aleris.se

Stella Zakrisson


Stella Zakrisson arbetar på:


Karianne Flemming Jones

Bitr. Verksamhetschef

Aleris Röntgen Stockholm,
Enhetschef Aleris Röntgen Sabbatsberg

Andrea Worreby Thillman

Verksamhetschef

Aleris Röntgen Mammografi

Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen

Narine Geghamyan

Cheffysiker

Aleris Röntgen

Back to top