Skip to Content

Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Dimitrinka Tsaikova

Radiolog

Aleris Röntgen

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Anca Moldovan

Radiolog

Aleris Röntgen Handen

Back to top