Skip to Content

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Dimitrinka Tsaikova

Radiolog

Aleris Röntgen

Karl-Johan Borgis

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Lars Abrahamsson

Radiolog

Aleris Röntgen Sverige exkl. Stockholm

Lena Bronge

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Back to top