Skip to Content

Trygve Nybonde

Radiolog

Konventionell röntgen - Mammografi

Trygve Nybonde är specialist i allmänradiologi och pediatrisk radiologi. Sedan cirka 25 år har riktat in sig mot allmänna ultraljudsundersökningar och han har dessutom cirka 20 års erfarenhet av mammografi. Han har gått ett flertal kurser i ultraljud och mammografi.

Trygve arbetar vid Aleris Röntgen Sophiahemmet och för närvarande ägnar han sig enbart åt bröstdiagnostik. Arbetsuppgifterna består i att bedöma mammografiundersökningar (primär- och dubbelgranskning) samt att utföra bröstultraljud och punktioner av patologiska bröstförändringar (finnålsbiopsier för cytologi och grovnålsbiopsier för histologi). Specialintresse i dag är bröstdiagnostik.

"Det som är särskilt viktigt i patientmötet är respekt för patienten, att skapa trygghet i mötet och att ge adekvat information."

Trygve Nybonde

Trygve Nybonde


Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Klas-Göran Gravander

Radiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Stockholm

Dimitrinka Tsaikova

Radiolog

Aleris Röntgen

Johan Wållgren

Radiolog

Aleris Röntgen Sabbatsberg

Laszlo Mihocsa

Radiolog

Aleris Röntgen Vällingby

Lena Johansson

Radiolog

Aleris Röntgen Vällingby

Back to top