Skip to Content

Ulf Rosenhall

Specialist i Öron- näs och halssjukdom

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum.

Ulf RosenhallBo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Back to top