Skip to Content

Lars Ahlander

Affärsområdeschef

Aleris Röntgen

Hans Eklund

Enhetschef

Aleris Röntgen Jönköping

Narine Geghamyan

Cheffysiker

Aleris Röntgen

Annika Stalebrant

Marknadschef

Aleris Röntgen, Aleris Fysiologlab och Aleris Medilab

Hassan Safaei

Inköpschef

Aleris Röntgen samt T.f områdeschef Aleris Röntgen Handen och Rosenlund

Pernilla Winge

Kvalitets- och miljösamordnare

Aleris Röntgen

Back to top