Skip to Content

Valiant Ukale

Specialist i lungmedicin och sömnmedicinNicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Richard Harlid

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Riddargatan
Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sophiahemmet

Jessica Jousisto Hansson

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Hans Smedje

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Riddargatan

Back to top