Skip to Content

Zewar Al Dabbagh

Med Dr Ortopedi, Specialist i Ortopedi

Zewar är en mycket erfaren ortoped med en betydligt bred kompetens. Sedan 2005 har han ansvarat för fotkirurgin vid Karolinska Universitetssjukhuset men är sedan september 2013 verksam på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Zewar är utbildad i Irak och erhöll svensk specialistkompetens 1991. Med undantag för ett år vid Ortopediska kliniken Södersjukhuset har dr. Al-Dabbagh i huvudsak tjänstgjort vid Ortopediska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset på trauma- och senare fotsektionen. Sedan april 2015 är Zewar medicinskt specialitetsansvarig läkare för ortopedi/handkirurgi på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.  

Zewar Al Dabbagh

Zewar Al Dabbagh


Zewar Al Dabbagh arbetar på:

Back to top