Skip to Content

Livsstilsmottagning

Vår Livsstilsmottagning är ett led i att hitta och hjälpa människor som kan ha risk för ohälsa.

Syftet med Livsstilsmottagningen är att få dig som patient att må bättre och minska risker för ohälsa. På Livsstilsmottagningen finns distriktssköterskor som vägleder och ger stöd till dig som vill göra livsstilsförändringar.

Distriktssköterskorna på Livsstilsmottagningen har god, uppdaterad kunskap och är lyhörda för att kunna erbjuda dig individuella planer och lösningar.

Mottagningen erbjuder basal kostrådgivning, råd vid tobaksstopp, enklare råd om alkohol och fysisk aktivitet (förskrivning av FaR-recept).

Vi använder motiverande samtal och gör regelbundna uppföljningar och har även möjlighet att vid behov skicka remiss till sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist.

Vill du göra en förändring angående kost, motion, rökning eller alkohol är du välkommen att kontakta oss.

Back to top