Skip to Content

Vårdskuldsakuten

Vi finns här för alla er som har fått vänta på operation av gråstarr och inom ortopedi.

Nu gör vi det lättare för dig att få vård

Vårdköerna var på många håll långa redan innan Covid-19, men pandemin har medfört att omkring 130,000 personer just nu är i mer eller mindre akut behov av någon form av operation för att återfå full arbetskapacitet, ett drägligt liv eller för att undvika ytterligare försvårande komplikationer.

Även i vanliga fall är det svårt att hitta rätt i svensk vård. Telefontid någon timme om dagen, där man i värsta fall får beskedet att man får prova igen imorgon. För att hjälpa fler patienter till snabbare vård utan onödigt krångel, startar vi på Aleris nu Vårdskuldsakuten inom ortopedi och ögon där vi hjälper dig som väntar på operation av gråstarr.

På grund av det pressade pandemiläget i Stockholm kan vi under en period behöva prioritera om patienter och tillfälligt pausa planerade operationer för att vår personal ska kunna bidra i akutvården, samt för att vi behöver ta över akuta operationer från akutsjukhusen. Ring oss gärna ändå, vår inställning är fortfarande att ingen ska behöva vänta på nödvändig i onödan. Men väntetiderna kommer att vara längre under en period, eftersom det är nödvändigt.

 

Back to top