Neurologi Smärta Stroke

Remissvägar

Neurologmottagningen  Huddinge sjukhus  
Neurokirurgen Karolinska  
Neuroteam
Stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Nyinsjuknad inom 1 år. Från symtomfri till stroke med restsymton. (Tallhöjdens vårdcentral)
Smärtmottagningen

Checklista för remiss till smärtmottagningen Södertälje sjukhus.

Vårdprogram och PM

Nervsystem  Smärta Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS.nu)
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har) 
Restless legs syndrom Behandlingsrekommendationer (Läkemedelsverket)
Frågeformulär om smärta

Smärtenkät Kort version. FORMULÄR  om smärtproblem med risk för långvarig smärta. Manual 

Smärtenkät  Lång version. FORMULÄR  om smärtproblem med risk för långvarig smärta. Manual och tolkningsmall. (Linton)

Smärtritning
Instrument för att beskriva smärtans utbredning och karaktär och underlätta smärtanalys.
Smärtritning- Huvud
Instrument för att beskriva smärtans utbredning och karaktär  och underlätta smärtanalys.
Till toppen av sidan