Skip to Content

Remittera patienter till Aleris ASIH

ASIH är ett alternativ till slutenvården då allt fler patienter kan och kommer att behöva vårdas hemma. Våra ASIH-team tar hand om patienter i Region Stockholm.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Aleris ASIH arbetar i specialist-team där det ingår läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer och undersköterskor. På så sätt kan vi ta hand om patienter med behov av specialiserad medicinsk vård samt omvårdnad som kräver specifik kompetens och hög tillgänglighet för vård utanför akutsjukhus.

En förutsättning för vård inom ASIH är att patienten accepterar vårdformen och att vi har en nära dialog med patientens närstående. Vi arbetar i en sammanhållen vårdkedja som gör att det går att variera mellan vård i hemmet och på vårdavdelning, beroende på patientens önskemål.

 

Vi finns alltid till hands för frågor

Våra team och vår bakjour finns alltid tillgängliga för dig som vill remittera en patient och har frågor.

  • Kontaktuppgifter till alla våra lokala team hittar du här.
  • Till ASIH syds jourtelefon (område 1, 3 och 4 enligt Belports beläggningsportal för sjukvården) kan du vända dig för palliativ konsultation och frågor om remisser dygnet runt, alla dagar i veckan, tel 08-606 41 15
  • Till ASIH nords jourtelefon (område 5, 6, 7 och 8) kan du vända dig för palliativ konsultation och frågor om remisser på kvällar och helger när de lokala enheterna inte svarar, tel 08-586 201 10.

Vårdvalsblanketten

När patienten har valt vårdgivare via vårdvalsblanketten, behöver vi en remiss för att säkerställa att kriterierna för vårt uppdrag uppfylls. För att underlätta remittering och bedömning finns konsultationsremisser i Take Care för Avancerad sjukvård i hemmet respektive Specialiserad palliativ slutenvård.

Remittera till Aleris ASIH

Remisser skickas i första hand i TakeCare. Sök på Aleris som mottagare. För vårdgivare utanför TakeCare går det bra att faxa remissen. Faxnummer finns hos respektive lokalt team. Remisser besvaras inom 4 timmar alla dagar 08.00-17.00.

Back to top