Skip to Content

Att välja Aleris ASIH genom vårdvalet

Du som har fått remiss

Du som har fått remiss till ASIH har rätt att själv välja vårdgivare. Aleris utför ASIH i Region Stockholm. Vårdvalsblanketten hittar du här – du kan också få den av din läkare

96 procent nöjda patienter

För oss är din patientupplevelse av vården vårt största fokus. Våra specialist-team ger en individanpassad och sammanhållen vård, även om vården byter plats från hem till vårdavdelning – eller tvärtom. För att skapa trygghet är även dialogen med närstående högt prioriterad hos oss. Vi är stolta över att många av våra patienter också ger oss goda omdömen i de utvärderingar som görs av vår vård.

Back to top