Skip to Content

Vårdgarantin – så funkar det

Har du fått en remiss till en specialist ska du aldrig behöva vänta längre än 90 dagar från att remissen har skickats tills du får en tid hos specialisten.

Har det beslutas att du exempelvis ska opereras, eller få någon annan behandling, ska behandlingen påbörjas inom ytterligare 90 dagar. Varje dag kan kännas lång när man har värk eller är begränsad på annat sätt, så det är bra att veta att det finns en garanti.

Vårdgarantin innebär att om de 90 dagarna har passerat – eller redan när det står klart att det kommer ta längre tid än så – har du rätt att få vård någon annanstans där det finns kapacitet att utföra den operation eller behandling som du väntar på. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.

Du kan alltid vända dig till den mottagning du står i kö till och hänvisa till vårdgarantin och be dem skicka vidare din remiss. Du kan också vända dig direkt till någon av Aleris specialistvårdsmottagningar för att boka tid när vårdgarantins 90 dagar har passerat.

Här kan du läsa mer om vårdgarantin:
SKR: Om vårdgaranti

Vad kan du som patient göra?

  1. Ha koll på när din remiss till specialist skickats.
  2. Fråga din vårdgivare som skickat remissen om det är troligt att du kommer få vård inom 90 dagar. Om inte, be att få remissen skickad vidare till annan specialist.
  3. Har 90 dagar gått sedan remissen skickades så kontakta mottagningen och åberopa vårdgarantin så de skickar remissen vidare. Du kan även kontakta en specialistmottagning och berätta att du fått vänta mer än 90 dagar så kan den nya mottagningen ta över dig som patient.

Aleris specialistmottagningar kan hjälpa dig som väntar på vård.

Back to top