Skip to Content
Aleris Digital Psykiatri

Terapi när det passar dig

Gör egenanmälan

Aleris Digital Psykiatri erbjuder psykiatrisk bedömning och behandling helt på distans.

Du får tillgång till en behandling som passar dina behov, direkt i mobilen eller på en dator. Allt innehåll är baserat på metoder från forskning och framtaget av psykologer. Behandlingen utförs på uppdrag av Region Stockholm och du betalar endast patientavgiften.

Du tar dig igenom behandlingen i din egen takt för att må bättre. Din psykolog följer dig genom hela behandlingen och finns alltid tillgänglig i chatten för att ge dig stöd och råd.

Våra behandlingar

Depression

Fullständig behandling för att komma ur en depression. I depressionsbehandlingen får du lära dig mer om vad depression är och vad den kan bero på. Du får också verktygen för att ta dig ur en depression.

Skicka egenanmälan

Oro

Ta makten över orostankarna. I orosbehandlingen går vi igenom hur problemlösning och oro skiljer sig, hur oro fungerar samt vad grubblandet leder till. Du får övningar att göra i din vardag för att bryta oron och hantera den på ett nytt sätt.

Skicka egenanmälan

Sömn

Kartlägg, förstå och förbättra din sömnkvalitet. I sömnbehandlingen får du lära dig mer om sömn och vilka inre och yttre faktorer som påverkar sömnen. Behandlingen fokuserar på att kartlägga dina sömnvanor och testa metoder för att förbättra din sömn långsiktigt.

Skicka egenanmälan

Ångest

En behandling för dig med återkommande ångest och rädsla. Behandlingen passar dig som besväras av obehagliga tankar, rädsla för sociala situationer, panikattacker, eller andra saker som väcker obehag. Behandlingen baseras på en metod som bevisat ger resultat och skräddarsys efter dina besvär för att minska din ångest och dina rädslor.

Skicka egenanmälan

ADHD

Fullständig behandling för att lättare leva med ADHD. I ADHD-behandlingen får du lära dig mer om vad ADHD är och hur det kan påverka vardagen i stort och smått. Du får verktyg för att bättre kunna hantera de svårigheter ADHD kan innebära.

Skicka egenanmälan

Våra psykologer

Lina Anderhell Öberg
Psykolog och enhetschef för Aleris Digital psykiatri. Lina har under flera års tid arbetat med digital vård och utveckling av digitala behandlingsformer för att göra vård för psykisk ohälsa mer lättillgänglig och jämlik.

Jesper Enander
Psykolog, med. dr. och verksamhetschef för Aleris Psykiatri. Jesper har lång erfarenhet inom psykiatrin och vårdutveckling med patientens behov i centrum. Han forskar om iKBT och digital vård vid Karolinska Institutet.

Har du frågor?

Hör av dig till oss via vår chatt eller på telefon 08-12841600.

Om sidan

Senast uppdaterad 2023-03-01

Ansvarig
Jesper Enander, Verksamhetschef
jesper.enander@aleris.se

Skicka aldrig personuppgifter över e-post. Vi kan tyvärr inte svara dig då.

Synpunkter på webben?

webbredaktion@aleris.se

Back to top