Skip to Content

Vägar till vård hos Aleris

Svar på vanliga frågor

Hur kommer jag i kontakt med Aleris?

I första hand tar du kontakt med den mottagning det gäller.
Våra mottagningar

Är du osäker på vilken mottagning du ska vända dig till?
Skicka ett säkert meddelande till oss (kräver inloggning med BankID)   

Om du väljer att skicka e-post till oss, tänk på att aldrig lämna några privata upplysningar som till exempel symtom eller personnummer. Av hänsyn till din patientsäkerhet kan vi inte hantera din fråga då, utan tvingas radera meddelandet.

Hur gör jag för att boka eller boka om en tid?

Kontakta mottagningen för att boka, boka om eller avboka en tid. Mottagningen hjälper också till med receptförnyelse. Många mottagningar tar emot av- eller ombokning via 1177 eller säkra meddelanden. Besök mottagningens webbsida för att hitta rätt.
Våra mottagningar

Jag kommer inte fram på telefon.

Vi har tyvärr i perioder högt tryck på telefonen till en del av våra mottagningar. Om du upplever att det är svårt att komma fram kan du beskriva ditt ärende i ett meddelande, så hjälper vi dig vidare.
Skicka ett säkert meddelande till oss (kräver inloggning med BankID)

Vad kostar besöket?

Det beror på om du har en remiss, en vårdförsäkring eller om du betalar privat.

  • Har du sökt privat vård hos oss får du ett pris av oss i samband med bokningen. 
  • Har du en sjukvårdsförsäkring är det priset i avtalet med ditt försäkringsbolag som gäller.

Behöver jag remiss för att komma till Aleris?

Till vissa mottagningar och behandlingar behöver du det. Det beror på hur Aleris uppdrag från respektive region ser ut. Om det krävs en remiss har du i vissa fall också möjlighet att göra en egenanmälan. Besök din mottagnings webbsida för att se vad som gäller.
Våra mottagningar
Så fungerar remisser och egenanmälan (1177)

Jag har frågor om min journal, hur gör jag då?

Du vänder dig direkt till mottagningen.
Våra mottagningar

Din journal är känslig information och du behöver identifiera dig för att vi ska kunna hjälpa dig med frågor om den.

Om din journalfråga gäller en mottagning som inte längre finns, hanteras din fråga av ansvarig för journalarkiven.
Skicka ett säkert meddelande till journalarkivet (kräver inloggning med BankID)

Hur kan jag spärra eller häva spärren på min journal?

Du har rätt att spärra hela eller delar av din patientjournal. Spärrad information blir endast tillgänglig för dem som du har valt ska kunna se informationen. Innan du spärrar din journal är det bra att diskutera med personalen på den eller de mottagningar du har varit på och fundera igenom konsekvenserna. Du kan när som helst begära hävning av spärr i journalen. Kontakta den mottagning som din journalfråga gäller.
Våra mottagningar

Vad betyder vårdgaranti?

Vårdgaranti innebär att du ska få vård inom en viss tid. När du tillsammans med vårdpersonal har beslutat att du ska komma till vårdcentralen eller få en behandling anger vårdgarantin hur länge du som längst ska behöva vänta.

Den nationella vårdgarantin innebär att du inom 90 dagar ska få komma till en specialist för bedömning och inom ytterligare 90 dagar ska du få tid för behandling. 

Om du inte får vård inom 90 dagar och vill komma till en mottagning med kortare väntetider ska vårdpersonalen på den första mottagningen vägleda och aktivt hjälpa dig till en mottagning där du kan få hjälp, i eller utanför din region.
Mer information om vårdgarantin på 1177

Jag behöver hjälp angående en faktura

Är du privatperson?
Formulär för privatpersoner

Företräder du en leverantör?
Formulär för leverantörsfakturor

Jag behöver hjälp med MyAleris

För frågor gällande bokningar, förberedelser, mediciner eller annat ska du vända dig direkt till din mottagning.
Våra mottagningar

Behöver du support eller vill ge oss återkoppling om MyAleris?
Skicka ett säkert meddelande till oss (kräver inloggning med BankID)

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål

Tack för att du vill ta dig tid och berätta för oss vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Om det uppstår problem i samband med ditt besök hos oss är vi tacksamma om du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som har hänt. Kontakta i första hand den som är chef på den enhet där du fick din vård. Du kan antingen ringa eller skicka brev.
Våra mottagningar

Det finns även instanser utanför Aleris som du kan vända dig till med dina synpunkter, till exempel Patientnämnden och IVO (Inspektionen för vård och Omsorg).

Läs mer om dina rättigheter och till vilka instanser du kan vända dig till på 1177 Vårdguiden. Där hittar du alla aktuella kontaktuppgifter.

Hittar du inte svar på din fråga?

Tyvärr kan vi av säkerhetsskäl inte hantera e-post som innehåller personärenden, eftersom det inte går att garantera sekretessen. För din egen säkerhet ska du aldrig uppge privata upplysningar som till exempel symtom eller personnummer i e-post.
Skicka ett säkert meddelande till oss (kräver inlogg med BankID)

Digitala kallelser och post via Kivra

Har du en digital brevlåda på Kivra?
Aleris använder sig av Kivra. Har du konto i Kivra får du brev från oss där. Har du ej Kivra-konto kommer brev hem till din postadress. I Kivra kan du ställa in hur företag får kontakta dig via tjänsten och vilka notiser du önskar.
Mer information om Kivra och digital brevlåda

Prover i biobank

Som patient behöver du ofta lämna prover, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder. Vissa prover sparas rutinmässigt i en så kallad biobank. Som patient får du ta ställning till hur dina prover får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prover sparas och vad de får användas till.
Mer information hittar du på 1177 eller biobanksverige.se.

Våra mottagningar

För exempelvis bokning, ombokning, avbokning av tid eller receptförnyelse behöver du ta kontakt med respektive mottagning.

Hittar du inte svar på dina frågor?

Vid frågor där du behöver uppge personnummer eller information om din hälsa behöver du identifiera dig med BankID.

Back to top