Skip to Content

NIPT

NIPT, så kallad icke invasiv fosterdiagnostik (Non-Invasive Prenatal Testing), är en form av fosterdiagnostik där man analyserar fritt foster-DNA som finns i den gravida kvinnans blod. Testet identifierar kromosomförändringarna trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomerna (X och Y).

Får alla gravida genomgå NIPT?

Inom Region Stockholm erbjuds kvinnor som vid en KUB-undersökning har en sannolikhet för trisomi 21 (Downs syndrom) som är större än 1:200, moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT, där man undersöker kromosomerna 13, 18 och 21 samt könskromosomerna. Kvinnor som får en sannolikhet större än 1:50 rekommenderas i första hand invasiv diagnostik (moderkaks- eller fostervattenprov) med så kallad array där samtliga 23 kromosompar analyseras.

NIPT kan göras tidigast i graviditetsvecka 10+0, men erbjuds från och med vecka 12+0 då en checklista för anatomigranskning i första trimestern kan utföras enligt rekommendation som har utarbetats av Ultra-ARG (arbets-och referensgruppen för ultraljudsdiagnostik). Provtagningen sker genom ett blodprov i armen. Om provet påvisar normala kromosomer är det ett mycket säkert svar. Om det visar en avvikande kromosomuppsättning finns en liten risk för "falskt positivt svar” varför man starkt rekommenderar att bekräfta ett avvikande svar med ett moderkaksprov. Provet är allra säkrast när det gäller att påvisa en extra kromosom nr 21 (Downs syndrom) men något sämre på att påvisa extra kromosomer av nr 13 respektive nr 18.

 

NIPT hos Aleris Ultragyn Sabbatsberg

Kvinnor som vid KUB har en mindre sannolikhet erbjuds inte NIPT, inte heller kvinnor som ej genomgått KUB. Om du ändå önskar göra NIPT så erbjuder vi på Aleris Ultragyn Sabbatsberg provtagning, analys, rådgivning och ultraljud för dig som vill betala privat. Priset för NIPT hos oss är 5 500 kr. 

Back to top