Skip to Content

Flygmedicin

Inom Flygmedicin behandlar vi människan i flygmiljön. På Aleris finns ett centrum för flygmedicin där flygläkare med lång erfarenhet från såväl civil som militär flygmedicin arbetar.

Till Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm kan både privatflygare, yrkespiloter och annan flygande personal komma för sina lagstadgade undersökningar. Här genomförs alla typer av flygmedicinska undersökningar, bland annat certifikatsundersökningar för all typ av flygning och flyganknuten tjänst. Remiss behövs inte.

Aero Medical Center

I Sverige finns två så kallade AeMC , Aero Medical Center, som är auktoriserade av Transportstyrelsen. För att bli yrkespilot krävs att man genomgår medicinska tester vid ett AeMC. Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum är ett av dessa två. 


Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab


Back to top