Skip to Content

Flygmedicin

Inom Flygmedicin behandlar vi människan i flygmiljön. På Sabbatsberg sjukhus finns ett centrum för flygmedicin där flygläkare med lång erfarenhet från såväl civil som militär flygmedicin arbetar.
 

Till Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Stockholm kan både privatflygare, yrkespiloter och annan flygande personal komma för sina lagstadgade undersökningar. Här genomförs alla typer av flygmedicinska undersökningar, bland annat certifikatsundersökningar för all typ av flygning och flyganknuten tjänst. Remiss behövs inte.

 

Aero Medical Center

I Sverige finns två så kallade AeMC , Aero Medical Center, som är auktoriserade av Transportstyrelsen. För att bli yrkespilot krävs att man genomgår medicinska tester vid ett AeMC. Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum är ett av dessa två. 


Back to top