Skip to Content

Hälsoundersökning

En smart investering i dig.

Hälsoundersökningar med regelbundna intervaller är ett bra sätt att upptäcka och minska förekomster av riskfaktorer och tidiga sjukdomstecken. Vi på Aleris har lång erfarenhet av att genomföra hälsoundersökningar. Hos oss träffar du kunniga sjuksköterskor och specialistläkare som går igenom de viktigaste funktionerna i kroppen. Utifrån resultaten får du rekommendationer om hur du kan gå vidare för att förbättra eller bibehålla en god hälsa.

Varmt välkommen!
Back to top