Skip to Content

Fördjupad hälsoundersökning

Låt oss ta reda på hur du verkligen mår. Här gör vi en mer detaljerad genomgång av din kropp och inre organ för att upptäcka eventuella sjukdomar. Sjuksköterskebesök och uppföljning av specialistläkare.

Detta gör vi i fördjupad hälsoundersökning

 • Hälsoundersökning med arbets-EKG 
 • Helkropps MR-undersökning, ett program speciellt utformat för att hitta sjukdomar i ett tidigt stadium
 • Koloskopiundersökning, screening för bland annat tjocktarmscancer (tredje vanligaste cancerformen)
 • Hjärtultraljudsundersökningar för att bland annat utesluta nedsatt hjärtfunktion eller klaffel
 • Hudscreening för att upptäcka förändringar som kan leda till hudsjukdomar till exempel malignt melanom
Välkommen att kontakta oss för prisuppgift.
 

När du genomgår en hälsoundersökning hos oss får du efter genomgång med läkare en god bild av din hälsa. Du får också råd om hur du kan förändra din livsstil för att må ännu bättre. I den fördjupade hälsoundersökningen går vi igenom hela din kropp och letar efter tidiga tecken på hjärt- och kärlsjukdom, cancer och andra förändringar och sjukdomar.

I vår hälsoundersökning ingår:

 • Screening av blod- och urinprov
 • Kontroll av sjuksköterska av BMI, syn, blodtryck och spirometri vid behov
 • Maximalt arbetsprov med EKG (hjärtkärl-, lung- och konditionsscreening)
 • Läkarundersökning med genomgång av resultaten
 • Råd om åtgärder, eventuell behandling och i förekommande fall remiss till andra specialistläkare

Fördjupad hälsoundersökning

 • Hälsoundersökning som beskrivs ovan ingår
 • Helkropps MR-undersökning är ett program speciellt utformat för att hitta sjukdomar tidigt stadium
 • Koloskopiundersökning, screening för bl a tjocktarmscancer (tredje vanligaste cancerformen)
 • Hjärtultraljudsundersökningar för att bl a utesluta nedsatt hjärtfunktion eller klaffel
 • Hudscreening för att upptäcka förändringar som kan leda till hudsjukdomar (t ex malignt melanom)

Du är hos oss en hel dag och du får ett eget rum att utgå ifrån. Specialistläkare inom olika medicinska områden undersöker i tur och ordning noggrant olika aspekter av din hälsa. Du får dessutom en personlig läkare, som har det övergripande ansvaret för dig och alla delar i den fördjupade hälsoundersökningen. Vi går igenom hela din kropp på jakt efter tidiga tecken på hjärt/kärlsjukdom, cancer eller andra ovälkomna förändringar med en s k Early Detection Screening. Den utförs med magnetkamera (MR) och annan medicinteknisk utrustning.

Våra specialister tar hand om dig

I den fördjupade hälsoundersökningen utförs en MR-undersökning av hela din kropp. Du genomgår även en koloskopiundersökning av en mag/tarmläkare (endoskopist) där vi granskar din tjocktarm och undersöker om det finns tidiga förändringar som kan utvecklas till cancer. En hjärtspecialist (kardiolog) undersöker ditt hjärta med ultraljud för att upptäcka eventuella klaffel eller områden med nedsatt rörlighet, som kan vara tecken på bristande blodförsörjning efter en infarkt. En hudläkare (dermatolog) gör en screening av din hud för att säkerställa att det inte finns tecken som kan leda till en hudsjukdom, t ex malignt melanom. Här får du också ur olika aspekter råd om hur du bör sköta din hud. Vi tar flera prover såsom blod- och urinscreening för analys i laboratorium.

I den fördjupade hälsoundersökningen ingår även ett arbetsprov med EKG för att testa hjärt/kärl- och lungstatus. Avslutningsvis träffar du din personliga läkare för att sammanfatta dagen och diskutera dina resultat och svaren på labproverna. När du lämnar Aleris har du betydligt bättre kontroll över din hälsa.

Kontakta oss

Ring oss gärna för att diskutera dig själv, ditt företag  eller för att boka en tid på mottagningen.

 
 


Back to top