Skip to Content

Hälsoundersökning med sjuksköterska

Besök hos sjuksköterska för provtagning och hälsosamtal.
  • Kontroll av vikt, längd, BMI, midjemått, syn, puls och blodtryck.
  • Provtagning. Mer om blodproverna.pdf 
    Vänligen observera att alla prover i listan inte ingår i standardprovuppsättningen. Det är möjligt att välja tillägg.
  • Provsvar skickas per brev till hemadressen.
  • Hälsosamtal med fokus på levnadsvanor och riskfaktorer för att kunna påverka hälsan.

Pris: 1 800 krAnna Tegern

Hälsoundersökningar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Berndt Stenberg

Specialist i hudsjukdomar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Bjarne Ardnor

Bjarne Ardnor

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Marcus Bohlin

Marcus Bohlin

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Maria Smedberg

Specialist i gynekologi & obstetrik

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Pavel Grabowski

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget


Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Christian Löwbeer

Christian, överläkare, klinisk kemi

”Det är roligt att gå till jobbet när man har bra arbetskamrater!” säger Christian Löwbeer, överläkare i klinisk kemi. Hör honom berätta om sin arbetsvardag på Aleris Medilab.

Läs mer >

Patientavgifter

Patientavgifter

Aleris arbetar på uppdrag av landstingen, och landstingens patientavgifter och frikort gäller. Patientavgiften varierar beroende på vilken typ av vård du söker.

Läs mer >


Back to top