Skip to Content

Hälsoundersökning med sjuksköterskaMarcus Bohlin

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Maria Smedberg

Specialist i gynekologi & obstetrik

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Anna Tegern

Hälsoundersökningar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Berndt Stenberg

Specialist i hudsjukdomar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Bjarne Ardnor

Specialist i kirurgi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Pavel Grabowski

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget


Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Remisser röntgen, elektroniska remisser, bilder

Här kan du som remittent ladda ner vår röntgenremiss (redigerbar pdf).

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >


Back to top