Skip to Content

Hälsoundersökning med vilo-EKG

Våra hälsokontroller är ett klokt sätt att hålla koll på den egna kroppen. Kontrollerna är lämpliga att göra med 1-3 års intervall beroende på ålder och hälsorisk. Den här förebyggande hälsoundersöknineng med vilo-EKG omfattar 60 minuters sjuksköterskebesök och uppföljning av specialistläkare. Kontakta oss om du vill veta mer eller för att boka tid.

Det här ingår

60 minuters sjuksköterskebesök

 • Hälsosamtal med fokus på samtal kring levnadsvanor och riskfaktorer samt möjligheten att få påverka sin hälsa.
 • Kontroll av längd, vikt, BMI, midjemått, syn, puls och blodtryck.
 • Vilo-EKG. (undersökning av hjärtats elektriska aktivitet)
 • Provtagning utförd av sjuksköterska.  Läs mer om proverna.(pdf) Vänligen observera att alla prover i listan inte ingår i standardprovuppsättningen. Se valbara tillägg nedan.
 • Uppföljande läkarundersökning till specialistläkare inom kardiologi eller allmänmedicin för genomgång av alla genomförda test- och provresultat.

Pris: 2 800 kr

 

Valbara tillägg i kombination med Förebyggande hälsoundersökning med vilo-EKG

Göteborg: 

 • PSA-prov (prostata screening) för män >50 år
 • Hb (screening blod i avföringen) för män och kvinnor 50 år

Umeå:

 • PSA-prov (prostata screening) för män >40 år, pris 300 kr
  Läs Socialstyrelsens informationsbroschyr ”Om PSA-prov” innan provet tas
 • F-Hb (screening av blod i avföringen), pris 200 kr
 • Spirometri (lungfunktionsundersökning), pris 2500 kr
 • MR-undersökning, helkropp (undersökning är utformad för att hitta sjukdomar tidigt stadium), kontakta oss för prisuppgift
 • Hudscreening för att upptäcka hudförändringar, pris 1195 kr
 • Kostrådgivning, kontakta oss för prisuppgift

 
Anna Tegern

Hälsoundersökningar

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Back to top