Flygläkarkurser

Aleris Flyg - och Dykmedicinskt Centrum har för närvarande inga  planerade flygläkarkurser.

Vid frågor kontakta platschef Katarina Nauwerck på mejl eller på telefon 08-128 694 01.