Kvalitet och miljö

blad_natur_2-1200x700.jpg

Aleris Fysiologlab ingår i Aleris Sjukvård AB. Aleris Fysiologlab har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Aleris Fysiologlab har genom Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på Sabbatsberg Närsjukhus auktorisation som Aeromedical Centre (AeMC). Auktorisationen innebär bland annat att Flyg- och Dykmedicinskt Centrum, som ett av två AeMCi landet, har rätt att genomföra undersökningar på blivande trafikpiloter. Auktorisationen utfärdas av europeiska luftfartsmyndigheten Joint Aviation Authorities (JAA) genom Luftfartsstyrelsen.

Kvalitetsstämpel

Auktorisationen som Aeromedical Centre är en tydlig kvalitetsstämpel av verksamheten vid Flyg- och Dykmedicinskt Centrum. Här arbetar personer med mycket hög kompetens och med målsättningen att Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på Sabbatsberg skall vara ledande i Sverige inom sitt område.

Kvalitet och miljö

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och våra kliniskt fysiologiska metoder är ackrediterade enligt ISO 17025.

Detta innebär att vi har ett välstrukturerat system där vi:
har patientsäkerheten i främsta fokus
tydligt beskriver våra arbetsmetoder och rutiner
uppdaterar och håller kvalitetssystemet levande
genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter och uppdragsgivare
rapporterar uppkomna avvikelser, vidtar åtgärder och följer upp att åtgärder efterföljs
genomför regelbundna interna revisioner
regelbundet stämmer av vår verksamhet med uppdragsgivaren
introducerar och kompetensutvecklar våra medarbetare
har regelbundna externa revisioner av verksamheterna
uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården


Miljöpolicy

Aleris Fysiologlab skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att:
ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet minskar
ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster ständigt förbättra vårt miljöarbete
följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet

För att uppnå detta krävs att vi:
ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster
utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut
utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande
utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter minskar föroreningar från läkemedel och transporter
väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt


Kontakt

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete kontakta oss gärna.
Tfn: 08-128 695 00.