Priser

För information om priser kontakta oss.

Här finns priser för Hälsoundersökningar hos Aleris Flyg - och Dykmedicinskt Centrum. För andra prisuppgifter, t ex flyg- och dykmedicinska undersökningar, kontakta Katarina Nauwerck, platsanvarig på tfn 08-128 694 01 eller katarina.nauwerck@aleris.se