Skip to Content

Fördjupade hälsoundersökningen

På Aleris hjälper vi dig både att förebygga och behandla sjukdom. Målet är såklart att undvika allvarlig sjukdom. Genom regelbunda hälsoundersökningar kan du förebygga istället för att eventuellt behöva genomgå behandling när sjukdom är ett faktum.

Varför göra en hälsoundersökning?

Hälsoundersökningar är för dig som är frisk men som vill ha en medicinsk bedömning av din hälsa för att identifiera riskfaktorer eller tidiga sjukdomstecken.

Aleris specialistläkare rekommenderar att hälsoundersökningar genomförs regelbundet.

  • +50 år = årligen
  • +40 år = vartannat år
  • +30 år = vart tredje år
Back to top