Skip to Content

Mattias Schoberg

Specialist i allmänkirurgi

Aleris Specialistvård Borås

Herbert Franzen

Överläkare och ortopedspecialist

Aleris Specialistvård Ängelholms Sjukhus

Anders Kjellin

Verksamhetschef, överläkare och ortopedspecialist

Aleris Specialistvård Ängelholms Sjukhus, Malmö Arena, Borås

Ioan Botas

Specialistläkare i Allmänmedicin

Aleris Specialistvård Arkivgatan, Göteborg
Aleris Specialistvård Borås


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top