Information om priser Aleris Specialistvård Arkivgatan

Hälsoundersökning (1-3 års intervall)

Hälsokontrollen omfattar ett första besök hos sjuksköterska för genomgång av sjukhistoria, blod- och urinscreening, vikt, midjemått, syn, ev enkelt hörseltest, blodtryck, (spirometri vid risk/symtom) och ett optimalt arbetsprov med EKG för bedömning av allmän kondition och hjärtkärl- och lungfunktion samt blodprovsanalyser.
Efter denna första kontroll får man tid för uppföljande besök hos en specialistläkare för läkarundersökning och genomgång av undersökningsresultaten. Då ges råd om förändringar av livsstil, behandling och i förekommande fall remiss till andra specialister.


Hälsoundersökning med arbets-EKG

Pris 3 500,-


Hälsoundersökning med vilo-EKG

Pris 2 800,-

 

Förebyggande hälsoundersökning med sjuksköterska

Pris 1 800,-


Speciella prover för personer över 50 år

F-Hb (spår av blodpigment för koloncancerscreening) 200,-
PSA för män (prostatacancerscreening) 300,-
 

Fördjupad hälsoundersökning

Standardundersökning (se ovan) och specialundersökningar
(helkropps-MR, koloskopi, hudinspektion och hjärt-ultraljud)
under 1 dag med efterföljande resultatgenomgång och rådgivning.
37 500,-