Bra att veta

Vi vill ge dig bästa möjliga sjukvård.

Patientavgift

Högkostnadskort och frikort gäller.

Besök till specialistläkare 300 kr
Besök till gynekolog 300 kr
Besök till barnmorska 100 kr
Besök till barnmorska för rådgivning preventivmedel 0 kr
Besök till barnmorska, test smittsam sjukdom 0 kr
Besök till neurologsjuksköterska 100 kr
Med remiss från husläkare 100 kr
Med remiss från annan specialist 300 kr

Avbokning och återbud

Återbud ska lämnas senast 24 timmar före avtalad tid. Vid sen ankomst eller uteblivet besök från ett tidsbeställt besök, oavsett anledning, får du betala den ordinarie patientavgift som gäller för besöket. Nedsatt avgift för remissbesök gäller inte. För avgiftsfria besök får du betala 100 kr. Avgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök. 
För samtliga avgifter tillkommer faktureringsavgift med 50 kr.

barnmorska för  preventivmedel och att testa sjukdomar är gratis

Tolk

Vid besök som behöver en tolks medverkan, ring mottagningen på telefon 031-719 14 00 och meddela detta i god tid innan besöket.

Journalkopior

Om du önskar journalkopior går det bra att skriva ut och fylla i följande dokument

Begäran om journalkopior

Samarbete

Vi har ett nära samarbete med vårdcentraler vilket ger dig en snabbare och mer effektiv vård. Det innebär att vi för vissa sjukdomar vill att du har en remiss från en allmänläkare på din vårdcentral innan du kommer till oss alternativt att du skriver en egenremiss. Andra sjukdomar är mer lämpliga för ett direkt omhändertagande. I dessa fall är remiss inte nödvändig.