Skip to Content

Egenremiss

För att underlätta så vi kan hjälpa dig få den specialistvård du behöver kan du skicka in en egen remiss.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >


Elisabeth Ingelhammar

Specialist i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård Axesshuset

Uppdaterad information för dig som patient, närstående/medföljande samt besökare.

Läs mer om Aleris agerande under pandemin

 

Back to top